Mận Đường Úc - Foodandfarm.vn

Mận Đường Úc

Mận Đường Úc quả nhỏ, thuôn dài, vị ngọt sắc. Mùa thu hoạch là mùa xuân bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 04 hàng năm.

Đặt hàng ngay Giao hàng trong ngày tại nội thành HN và Tp.HCM